top of page
Private japan tour | ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

ภูมิภาค Kanto (ภาคตะวันออก) ประกอบด้วย 7 จังหวัดได้แก่ Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, chiba, Tokyo และ Kanagawa  มีโตเกียวเป็นศูนย์กลางการค้าทางตะวันออก มี Narita และ Yokohama เป็นเมืองท่าสำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ ศาลเจ้ามรดกโลก Toshogu น้ำตก Kegon ที่สูงตระหง่านงามสง่าในจังหวัด Tochigi และพุุทธรูป Daibutsu ที่เมืองหลวงเก่า  Kanagawa ในจังหวัด Kanagawa รวมทั้งยังมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และอุทยานแห่งชาติชื่อ  Fuji Hakone ที่ซึ่งมี Outlet สำหรับนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายสินค้ามีชื่อนานาชาติ

bottom of page