top of page
Private japan tour | ทัวร์ญี่ปุ่นแบบส่วนตัว

ภูมิภาค Kyushu  (เกาะใต้) ภูมิภาคนี้มีอากาศอบอุ่นตลอดปี อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเล และบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของ 8 จังหวัด ได้แก่Fukuoka เป็นเมืองศูนย์การค้าที่สำคัญ, Saga เมืองแห่งเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า Aritayaki, Nagasaki เป็นเมืองท่ายุคแรกที่ติดต่อกับต่างประเทศ,  Kumanoto ที่ตั้งของภูเขาไฟ, Aso Oita เมืองแห่งบ่อน้ำพุร้อน, Miyazaki เป็นที่ตั้งของน้ำตก Takachiho , lbusuki มีทรายร้อนตามชายทะเล เหมาะสำหรับอบทรายร้อนเพื่อสุขภาพและ kagoshima มีภูเขาไฟที่ยังระอุอยู่บนเกาะ Sakurajima เกาะใต้สุด Okinawa เป็นดินแดนสวรรค์สำหรับผู้รักทะเล เพราะมีชายทะเลอันบริสุทธิ์สวยงามมาก

bottom of page